Skip to main content
HVORDAN BRUGER I TEAMLEDELSE TIL AT UNDERSTØTTE
JERES STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER?
RÅDGIVNING TIL LEDERE PÅ ALLE
NIVEAUER I SKOLE- OG
UNDERVISNINGSSEKTOREN
Foredrag – oplæg – workshops – rådgivning – supervision – længere udviklingsforløb

WORKSHOPS – ORDRUP GYMNASIUM

Hvordan styrker man den mundtlige elev-feedback i den daglige undervisning? Det spørgsmål er udgangspunktet for en række workshops, som Øverst Oppe har afholdt i forbindelse med pædagogiske dage på skoler og gymnasier over hele landet. På Ordrup Gymnasium handlede workshoppen blandt andet om, hvordan man sikrer, at den mundtlige feedback bliver så konkret og præcis, at den giver eleverne mulighed for at ændre adfærd og handlemønstre.