subpages

Hvordan bruger I teamledelse til at understøtte
jeres strategiske målsætninger?

Rådgivning til ledere på alle niveauer i skole -og undervisningssektoren

Foredrag – oplæg – workshops – rådgivning - supervision – længere udviklingsforløb

Undervisere og pædagoger2019-05-07T14:05:06+00:00
01

Teamsamarbejde
i skolen

Konkrete metoder til samarbejde

Hvordan gør I jeres medarbejdere gode til at arbejde sammen på tværs af fag og faggrupper?

Mange medarbejdere oplever, at det kan være svært at få det professionelle samarbejde til at fungere i praksis.

Øverst Oppe giver medarbejderne konkrete metoder til at udvikle deres samarbejdskompetencer inden for f.eks. klasserumsledelse, undervisningsdifferentiering, feedback & feedforeward, tydelig målsætning og udvikling af elevernes motivation.

Vi tager udgangspunkt i virkeligheden

Vi arbejder ud fra den filosofi, at vi aldrig kommer med færdige koncepter, som vi lægger ud over medarbejderne. Vi tager altid udgangspunkt i observation af medarbejdernes virkelighed. Og ud fra det bruger vi vores teoretiske viden og erfaring til at udvikle en systematik og metodik, som giver mening for medarbejderne.

Vi tilbyder: Oplæg, kurser, individuel sparring, teamsparring, observation & supervision af undervisning, længere udviklingsforløb.