Skip to main content
HVORDAN BRUGER I TEAMLEDELSE TIL AT UNDERSTØTTE
JERES STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER?
RÅDGIVNING TIL LEDERE PÅ ALLE
NIVEAUER I SKOLE- OG
UNDERVISNINGSSEKTOREN
Foredrag – oplæg – workshops – rådgivning – supervision – længere udviklingsforløb

OPLÆG – HÆRENS SERGENTSKOLE

Hvordan bliver underviseren gode til at sikre et fagligt udbytte for kursisterne, når man har kort tid til at nå sine undervisningsmål? Det spørgsmål er udgangspunktet for en række oplæg, som Øverst Oppe har afholdt i organisationer, hvor undervisningen er opdelt i moduler eller i korte kurser. På Hærens sergentskole handlede oplægget blandt andet om, hvordan underviserne kunne nå at give personlig feedback til kursisterne, selvom modulerne og kurserne var komprimerede.