subpages

Hvordan bruger I teamledelse til at understøtte
jeres strategiske målsætninger?

Rådgivning til ledere på alle niveauer i skole -og undervisningssektoren

Foredrag – oplæg – workshops – rådgivning - supervision – længere udviklingsforløb

Afdelingsledere2019-05-07T14:05:06+00:00
Lederkursus for afdelingsledere

Lederkursus for afdelingsledere

Få struktur på en hektisk hverdag

Hvordan gør I jeres afdelingsledere gode til at fastholde og følge op på effekten af de indsatser, som I sætter i gang? Mange afdelingsledere oplever, at de bruger for meget tid på planlægning, logistik og brandslukning. Her er det pædagogisk udvikling af god undervisning, som skal i fokus.

Øverst Oppe giver afdelingsledere redskaber til at facilitere udviklingsprocesser og fastholde fokus på de indsatser, som der er sat i værk – også selv om hverdagen er hektisk og uforudsigelig.

Afdelingslederen er nøglepersonen

Vi arbejder ud fra den filosofi, at afdelingslederen er en nøgleperson i udviklingsprocesser. Derfor er det også centralt, at de får kendskab til konkrete metoder, som styrker deres facilitering af afdelingsmøder, kollegial sparring, observation & supervision, udvikling af fælles mindset osv.

Vi tilbyder: Oplæg, kurser, individuel sparring, observation & supervision af møder samt længere udviklingsforløb