Skip to main content
HVORDAN BRUGER I TEAMLEDELSE TIL AT UNDERSTØTTE
JERES STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER?
RÅDGIVNING TIL LEDERE PÅ ALLE
NIVEAUER I SKOLE- OG
UNDER­VISNINGS­SEKTOREN
Foredrag – oplæg – workshops – rådgivning – supervision – længere udviklingsforløb

PROCESSEN

FÆLLES ANALYSE
AF BEHOV OG
MULIGHEDER

 

I fællesskab analyserer vi jeres ønsker, behov og muligheder for at løse opgaven mest effektivt. Øverst Oppe vægter målsætning og fælles forventninger til resultatet højt. Derfor vil denne fase indeholde en grundig drøftelse af det forventede udbytte, og sammen fastlægger vi de overordnede praktiske og økonomiske rammer for projektet.

1

UDVIKLING AF PROJEKT OG AFTALE

 
Vi udvikler projektet, så alle parterne er trygge og afklaret omkring målsætning, forventede resultater, indhold, varighed, metoder, evaluering, rapportering osv. Øverst Oppe vægter forankring af projektet hos de involverede parter højt. Derfor vil denne fase også inddrage de medarbejdere, som er målgruppen – f.eks. undervisere, pædagoger, vejledere, relevante ledere osv.
2

EKSEKVERING AF PROJEKT

 
Hos Øverst Oppe er vi klar over, at virkeligheden på en skole og undervisningsinstitution kan være både hektisk og foranderlig. Derfor vægter vi fleksibilitet i vores projekter højt. Hos os binder man sig ikke til en fast kontrakt, men til en ‘All Inclusive’ aftale, der gør det muligt hele tiden at justere projektet, så det matcher jeres behov uden, at det koster ekstra tid eller penge.
3

OPFØLGNING OG EVALUERING

 
Vi evaluerer alle vores projekter sammen med ledelsen og sammen med medarbejderne. Hos Øverst Oppe er det vigtigt, at I oplever en afslutning af et projekt som et godt fundament til selv at arbejde videre. Derfor afslutter vi altid med en fælles opfølgning, der anviser, hvordan I kan fortsætte den proces, som vi har sat i gang sammen.
4

RETORISK FEEDBACK I LÆRER­TEAMET

Bogen er skrevet til de ledere, der ønsker at skabe bedre læringsresultater ved at arbejde med observation af undervisning og kollegial supervision. Retorisk feedback er en konkret metode, der hjælper lederen med at facilitere en kollegial sparring, der har fokus på teamets faglige og pædagogiske mål fremfor medarbejdernes relationer. På den måde styrker lederen det professionelle læringsfællesskab, så medarbejderne hele tiden udvikler en pædagogisk praksis, der giver eleverne det største udbytte af undervisningen. – Retorisk feedback er implementeret på skoler over hele landet og indgår desuden som metode på vejlederuddannelsen på Syddansk Universitet.

MICHAEL LYKKE

Kontakt os og få inspiration til, hvordan I kan styrke jeres ledelse af det professionelle samarbejde i jeres teams.

Foredrag – oplæg – workshops – rådgivning – supervision – længere udviklingsforløb