forside

Hvordan bruger I teamledelse til at understøtte
jeres strategiske målsætninger?

Rådgivning til ledere på alle niveauer i skole- og undervisningssektoren

Foredrag – oplæg – workshops – rådgivning - supervision – længere udviklingsforløb

Forside2020-01-07T15:04:21+00:00

KOMPETENCER

Rådgivning til skoleledere & uddannelseschefer
Øverste
pædagogiske
ledelse
Læs mere
lederkursus for skoleledere
Afdelingsledere
Læs mere
lederkursus
Vejledere
Læs mere
leder workshop
Teamledere og koordinatorer
Læs mere
ledelse og læring
Undervisere og pædagoger
Læs mere

PROCESSEN

Fælles analyse
af behov og
muligheder

I fællesskab analyserer vi jeres ønsker, behov og muligheder for at løse opgaven mest effektivt. Øverst Oppe vægter målsætning og fælles forventninger til resultatet højt. Derfor vil denne fase indeholde en grundig drøftelse af det forventede udbytte, og sammen fastlægger vi de overordnede praktiske og økonomiske rammer for projektet.
+
1

Udvikling af
projekt og
aftale

Vi udvikler projektet, så alle parterne er trygge og afklaret omkring målsætning, forventede resultater, indhold, varighed, metoder, evaluering, rapportering osv. Øverst Oppe vægter forankring af projektet hos de involverede parter højt. Derfor vil denne fase også inddrage de medarbejdere, som er målgruppen – f.eks. undervisere, pædagoger, vejledere, relevante ledere osv.
+
2

Eksekvering af
projekt

Hos Øverst Oppe er vi klar over, at virkeligheden på en skole og undervisningsinstitution kan være både hektisk og foranderlig. Derfor vægter vi fleksibilitet i vores projekter højt. Hos os binder man sig ikke til en fast kontrakt, men til en ‘All Inclusive’ aftale, der gør det muligt hele tiden at justere projektet, så det matcher jeres behov uden, at det koster ekstra tid eller penge.
+
3

Opfølgning og
evaluering

Vi evaluerer alle vores projekter sammen med ledelsen og sammen med medarbejderne. Hos Øverst Oppe er det vigtigt, at I oplever en afslutning af et projekt som et godt fundament til selv at arbejde videre. Derfor afslutter vi altid med en fælles opfølgning, der anviser, hvordan I kan fortsætte den proces, som vi har sat i gang sammen.
+

 

4

CASES

ref-red

Øverst Oppe

Kontakt os og få inspiration til, hvordan I kan styrke jeres ledelse af det professionelle samarbejde i jeres teams.

Foredrag – oplæg – workshops – rådgivning – supervision – længere udviklingsforløb